máy phủ bồn cầu

  • Dây chuyền sản xuất khăn phủ ghế nhà vệ sinh dùng một lần

    Quá trình tùy chỉnh 1. Khách hàng thông báo cho chúng tôi về yêu cầu của họ và thông tin chi tiết về sản phẩm, bao gồm tốc độ của động cơ chính, phương pháp đóng gói, đo lường sản phẩm, đo lường các gói, phương pháp đóng gói sản phẩm, số lượng sản phẩm được đóng gói, vật liệu phủ và thông tin khác. 2.Gachn sẽ tổ chức một cuộc họp để thảo luận và soạn thảo các giải pháp khả thi dựa trên các yêu cầu của khách hàng, ví dụ như bố trí máy móc, quy trình xử lý, cấu hình kỹ thuật, thông tin bằng văn bản và các giải pháp khác. 3.Xác nhận bản thiết kế và thảo luận về hợp đồng kinh doanh với khách hàng, ví dụ: ngày bàn giao, phương thức thanh toán và hơn thế nữa. 4.Gachn bắt đầu làm việc theo đơn đặt hàng của khách hàng bao gồm cài đặt và gỡ lỗi máy đóng gói sau khi máy được sản xuất. 5. khách hàng kiểm tra máy của nhà máy trước khi vận chuyển.

    Email Chi tiết
Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật