Cài đặt

Khi nhận máy, GACHN sẽ đặt máy vào vị trí được chỉ định trong xưởng của khách hàng. Không phải cho đến khi máy được gỡ lỗi về trạng thái chạy thường xuyên và ổn định theo yêu cầu, quá trình cài đặt mới kết thúc.

2409-202105181341595801.jpg

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)

Chính sách bảo mật