neiye

Đang tải

Máy được đóng gói cẩn thận trong thùng gỗ có thể đi biển trước khi vận chuyển đến nhà máy của khách hàng sau khi thử nghiệm. Được chất đầy vào thùng chứa với sự hỗ trợ của xe nâng.

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)
This field is required
This field is required
Required and valid email address
This field is required
This field is required
For a better browsing experience, we recommend that you use Chrome, Firefox, Safari and Edge browsers.